KONTAKT

Novi Sad - Sedište kompanije

Temerinska 102, Novi Sad, Srbija
Tel: 021 421 366
Fax: 021 424 158
E-mail:office@veletabak.rs

Služba nabavke

Tel: 021 489 80 01
E-mail:nabavka@veletabak.rs

Komercijalni sektor - Tobacco

Tel: 021 424 158
E-mail:tobacco@veletabak.rs

Komercijalni sektor - Non Tobacco

Tel: 021 421 366
E-mail:nontobbaco@veletabak.rs

Ljudski resursi

Tel: 021 421 366
E-mail:hr@veletabak.rs

Pravna služba

Tel: 021 421 366
E-mail:pravna.sluzba@veletabak.rs